Buurtwerk

buurtwerk

Over Buurtwerk

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland binnen het sociaal domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun omgeving. We vragen naar talenten en we benutten de  mogelijkheden van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak

We werken vanuit onze krachtgerichte methodiek aan het ‘Asset Based Community Development’ van Jim Diers. Met deze aanpak richt Buurtwerk zich op mogelijkheden in buurten en talenten van mensen. We bundelen de aanwezige kansen en benutten deze als antwoord op voorkomende vraagstukken. Zo dragen we bij aan de veerkrachtige buurt, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar manier.

Vacatures bij Buurtwerk